เยี่ยมชมความงดงามของศูนย์ศิลปาชีพด้านผ้าไหม โด่งดังไกลทั่วโลก ที่ ‘ศาลาไหมไทย’

เยี่ยมชมความงดงามของศูนย์ศิลปาชีพด้านผ้าไหม โด่งดังไกลทั่วโลก ที่ ‘ศาลาไหมไทย’

สวัสดีแฟน ๆ ชาว Zappnuar ทุกท่านนะครับ ก

ตามรอยตำนานเต่าเพ็ก ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ อ.มัญจาคีรี ที่ ‘หมู่บ้านเต่า’

ตามรอยตำนานเต่าเพ็ก ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ อ.มัญจาคีรี ที่ ‘หมู่บ้านเต่า’

สวัสดีแฟน ๆ ชาว Zappnuar นะครับ Zappnuar

สักการะปูชนียสถาน ‘พระธาตุขามแก่น’ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวขอนแก่น ที่ ‘วัดเจติยภูมิ’

สักการะปูชนียสถาน ‘พระธาตุขามแก่น’ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวขอนแก่น ที่ ‘วัดเจติยภูมิ’

สวัสดีแฟน ๆ ชาว Zappnuar นะครับ กลับมาพบ

ตื่นเต้น เร้าใจ ไปกับการแสดงโชว์งูจงอาง ที่ ‘หมู่บ้านงูจงอาง’ บ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ตื่นเต้น เร้าใจ ไปกับการแสดงโชว์งูจงอาง ที่ ‘หมู่บ้านงูจงอาง’ บ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

สวัสดีแฟน ๆ ชาว Zappnuar ทุกท่าน นะครับ

ชื่นชมความงดงามของมรดกทางศาสนา เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองขอนแก่น ที่ ‘วัดป่าแสงอรุณ พระอารามหลวง (สิมอีสาน)’

ชื่นชมความงดงามของมรดกทางศาสนา เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองขอนแก่น ที่ ‘วัดป่าแสงอรุณ พระอารามหลวง (สิมอีสาน)’

Zappnuar On Tour วันนีมีอีกหนึ่งสถานที่ส

ชื่นชมธรรมชาติและความงดงามของผืนป่า จุดชมวิวที่สวยที่สุดในจังหวัดขอนแก่น ที่ “หินช้างสี”

ชื่นชมธรรมชาติและความงดงามของผืนป่า จุดชมวิวที่สวยที่สุดในจังหวัดขอนแก่น ที่ “หินช้างสี”

Zappnuar On Tour วันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จ

เจริญจิต ตั้งสมาธิ ผ่อนคลายกับบรรยากาศร่มรื่นและสัมผัสกับความสงบอย่างแท้จริง ที่ ‘วัดป่าธรรมอุทยาน’

เจริญจิต ตั้งสมาธิ ผ่อนคลายกับบรรยากาศร่มรื่นและสัมผัสกับความสงบอย่างแท้จริง ที่ ‘วัดป่าธรรมอุทยาน’

Zappnuar On Tour วันนี้เรามีอีกหนึ่งสถาน

สักการะบูชาองค์มหาเทพ มหาเทวี เยี่ยมชมความงดงามกับเทวสถานของจังหวัดขอนแก่น ที่ ‘เทวาลัยศิวะมหาเทพ จังหวัดขอนแก่น’

สักการะบูชาองค์มหาเทพ มหาเทวี เยี่ยมชมความงดงามกับเทวสถานของจังหวัดขอนแก่น ที่ ‘เทวาลัยศิวะมหาเทพ จังหวัดขอนแก่น’

Zappnuar On Tour วันนี้จะพาแฟน ๆ ไปชื่นช

ท่องเที่ยวไปกับดินแดนอารยธรรมไดโนเสาร์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ ‘อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น’

ท่องเที่ยวไปกับดินแดนอารยธรรมไดโนเสาร์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ ‘อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น’

สวัสดีแฟนๆชาว Zappnuar นะคะ กลับมาพบกันอ

แวะสักการะองค์พระประธานหลวงพ่อวัดไร่ขิง เยี่ยมชมความงดงามของศิลปะ ที่ ‘พุทธสถานอุทยานหลวงพ่อวัดไร่ขิง’

แวะสักการะองค์พระประธานหลวงพ่อวัดไร่ขิง เยี่ยมชมความงดงามของศิลปะ ที่ ‘พุทธสถานอุทยานหลวงพ่อวัดไร่ขิง’

Zappnuar On Tour วันนี้จะพาแฟน ๆ ไปชมควา