Zappnuar On Tour วันนี้จะพาแฟน ๆ ไปชื่นชมความงดงามและพลังแห่งความศรัทธา ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ และไม่ไกลจากตัวเมืองขอนแก่น กับ “เทวาลัยศิวะมหาเทพ จังหวัดขอนแก่น” เทวสถานพราหมณ์-ฮินดู อันเป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่น

เทวาลัยศิวะมหาเทพขอนแก่น (6)

เทวาลัยศิวะมหาเทพ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เริ่มวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งมี บาบา โกเฮ เป็นผู้ก่อสร้างเทวาลัยแห่งนี้ เพื่อน้อมถวายแด่พระผู้เป็นเจ้า (พระศิวะมหาพรหม) ด้วยทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดของบาบา โกเฮ ทั้งยังอุทิศทั้งกายและจิตให้แก่พระองค์

เทวาลัยศิวะมหาเทพขอนแก่น (4)

วัตถุประสงค์แห่งการสร้างมหาเทวาลัยแห่งนี้ เพื่อให้เหล่าสาธกชนผู้มีจิตศรัทธาได้มีสถานที่ในการสักการะบูชาองค์มหาเทพ มหาเทวี ได้ร้องขอพรต่อพระองค์ในยามเมื่อเกิดความทุกข์ และเป็นสถานที่ใช้ในการเผยแพร่ธรรมะในศาสนาแห่งพระองค์ นำพาเหล่าสาธกชนทั้งหลายกระทำกรรมดี และมุ่งสู่ความหลุดพ้นเป็นที่สุด

เทวาลัยศิวะมหาเทพขอนแก่น (7) เทวาลัยศิวะมหาเทพขอนแก่น (8)

ภายในเทวสถานแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์มหาเทพ มหาเวที ต่าง ๆ มากมาย อาทิ องค์พระศิวะมหาพรหม องค์พระพรหม องค์พระนารายณ์ องค์พระกฤษณะ องค์พระตรีมูรติ องค์พระอัมรินทร์ องค์พระแม่ศรีอุมาเทวี องค์พระพิฆเนศ องค์พระแม่สุรัชวดี องค์พระแม่ลักษมี องค์พระแม่ธรณี องค์พระแม่คงคา ซึ่งจัดตั้งไว้เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้สักการะพร้อมกับศึกษาเทวะธรรม

เทวาลัยศิวะมหาเทพขอนแก่น (5) เทวาลัยศิวะมหาเทพขอนแก่น (13) เทวาลัยศิวะมหาเทพขอนแก่น (12)เทวาลัยศิวะมหาเทพขอนแก่น (15)

เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความงดงาม และแฝงไปด้วยเทวะธรรมต่าง ๆ มากมาย ให้ผู้ที่มีความสนใจ หรือศรัทธาในพลังแห่งองค์มหาเทพ และมหาเทวี ได้มากราบไหว้สักการะบูชา สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะไปเยี่ยมชมความงดงามของเทวสถานแห่งนี้ ก็สามารถไปได้ไม่ยาก ไปตามถนนเลี่ยงเมือง กาฬสินธุ์-อุดรธานี ทางบ้านดอนยาง สังเกตป้ายบอกเทวาลัยศิวะมหาเทพ ขอนแก่น ตรงเข้ามาประมาณ 100 เมตรก็ถึงแล้วครับ

สักการะบูชาองค์มหาเทพ มหาเทวี เยี่ยมชมความงดงามกับเทวสถานของจังหวัดขอนแก่น ที่ ‘เทวาลัยศิวะมหาเทพ จังหวัดขอนแก่น’