Zappnuar On Tour วันนีมีอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นและเป็นมรดกที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้อย่าง “สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ พระอารามหลวง)” ที่ถ้าหาใครได้มีโอกาสผ่านมาที่จังหวัดขอนแก่น ก็ไม่ควรพลาดที่จะแวะสักหน่อย

วัดป่าแสงอรุณ (2)วัดป่าแสงอรุณ (7)

พอมาถึงซุ้มประตูวัดก็เลี้ยวขวาเข้ามาในวัดสิ่งแรกที่เห็นคืออุโบสถที่งดงามเด่นตระหง่านอยู่กลางวัด ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น แล้วรอบๆ บริเวณก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอุโบสถที่งดงามตรงหน้านี้ก็ คือที่เราเรียกกันว่า สิมอีสาน นั่นเอง

วัดป่าแสงอรุณ (3) วัดป่าแสงอรุณ (6)

  สิมอีสาน หรือ โบสถ์อีสาน ที่ทางภาคอีสานเรียกโบสถ์ว่า “สิม” สิมอีสาน ได้เน้นถึงรูปแบบ ทรวดทรง ความมั่นคงสามารถคุ้มแดดคุ้มฝนตลอดจนความวิจิตรงดงามของภาพเขียนฝาผนังลายผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น อันเป็นการปลูกฝังแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อไป อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

วัดป่าแสงอรุณ (25) วัดป่าแสงอรุณ (5)

  สิมอีสานประยุกต์ (โบสถ์) สถาปัตยกรรมแบบอีสานตอนบนผสมผสานกับสถาปัตยกรรมส่วนกลาง เพื่อให้สวยสดโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลังคามุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลาแบบโบราณ มีหอระฆัง 4 หอ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่มั่นคงถาวรโดยตลอด ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน รวม 9 ปี

วัดป่าแสงอรุณ (21) วัดป่าแสงอรุณ (23)

เมื่อเดินมองรอบๆอุโบสถแล้วด้านหน้ามีลานจอดรถกว้างมาก และตอนนี้จะขอเข้าไปด้านในอุโบสถบ้าง  พอเดินเข้ามาถึงข้างในจะเห็น พระพุทธรังสิโยภาสสุขพิพัฒน์ พระประธานในอุโบสถ (สิมอีสาน) พระนามว่า พระพุทธรังสิโยภาสสุขพิพัฒน์ เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร (ปางมารวิชัย) ประดิษฐานเป็นพระประธานภายในสิมอีสาน (โบสถ์) ขนาดหน้าตักกว้าง 69 นิ้ว สูง 2 เมตร

วัดป่าแสงอรุณ (22)

และเมื่อเดินมารอบๆตัววัด ไม่ไกลกันมากจะเจอ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวิถีชีวิตชนบทอีสาน หลังจากที่ชมความงดงามของสิมแล้ว รอบๆ วัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายหลายอย่าง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวิถีชีวิตชาวชนบทอีสาน โดยการปั้นเป็นรูปปั้นการทำนา การหาปลา และอื่นๆ แบ่งเป็นซุ้มๆ

วัดป่าแสงอรุณ (28)วัดป่าแสงอรุณ (9) วัดป่าแสงอรุณ (10)วัดป่าแสงอรุณ (11) วัดป่าแสงอรุณ (12) วัดป่าแสงอรุณ (13) วัดป่าแสงอรุณ (14) วัดป่าแสงอรุณ (15)วัดป่าแสงอรุณ (18)วัดป่าแสงอรุณ (17)

 สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ พระอารามหลวง) ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดป่าแสงอรุณ พระอารามหลวง ตำบลพระลับ ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นประมาณ 6 กิโลเมตร ตามถนนศรีจันทร์ เส้นทางถนนขอนแก่น-กาฬสินธุ์ มีแยกขวามือเข้าถนนโยธาธิการอีก 300 เมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ Zappnuar On Tour ขอแนะนำว่าแฟน ๆ ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่สถานที่แห่งนี้ จะต้องได้รับทั้งความรู้ และความสวยงาม อย่างอิ่มเอมใจกันอย่างแน่นอน

ชื่นชมความงดงามของมรดกทางศาสนา เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองขอนแก่น ที่ ‘วัดป่าแสงอรุณ พระอารามหลวง (สิมอีสาน)’