สวัสดีแฟน ๆ ชาว Zappnuar.com นะจ๊ะ กลับมาพบกันอีกแล้วกับ Zappnuar On Tour  สำหรับวันนี้เราจะพาทุกๆคนมาพบกับสถานที่ที่ได้รับยกย่องจากสภาการศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งก็คือ สวนสัตว์ขอนแก่น หรือ สวนสัตว์เขาสวนกวาง ของเรานั่นเองค่ะ

สวนสัตว์เขาสวนกวาง (1)

สวนสัตว์ขอนแก่น หรือสวนสัตว์เขาสวนกวาง ตั้งอยู่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นกึ่งกลางของภูมิภาค เนื่องจากสถานที่ตั้งของสวนสัตว์ขอนแก่นนั้นตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดกาฬสินธุ์ การเดินทางเข้าชมสวนสัตว์ก็แสนสะดวกสบาย ไม่ว่าจะใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือรถโดยสาร โดยใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ ขอนแก่น-อุดรธานี หรือจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟ มาลงที่สถานีเขาสวนกวาง และนั่งรถสกายแลปส่งถึงสวนสัตว์

สวนสัตว์เขาสวนกวาง (3)

ย้อนกลับไปเมื่อห้าปีก่อน “สวนสัตว์ขอนแก่น” หรือรู้จักกันในนาม “สวนสัตว์เขาสวนกวาง” สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ถือกำเนิดขึ้นในแดนดินถิ่นอีสาน ซึ่งองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับนโยบายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สำรวจพื้นที่ก่อสร้างสวนสัตว์ขอนแก่น ขึ้นบริเวณภูเขาสวนกวาง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น คาบเกี่ยวกับกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี รวมพื้นที่ ๓,๓๓๘  ไร่ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ๔ หน่วยงานขึ้นวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งประกอบไปด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดขอนแก่น และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งสี่หน่วยงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนและแนวความคิดคนกับป่า การวิจัย เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายาก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเที่ยวชมสัตว์ป่าของจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดอุดรธานี  และจังหวัดใกล้เคียง

สวนสัตว์ขอนแก่นได้ทำการเปิดอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓ โดยใช้ชื่อว่า อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น–อุดรธานี ตั้งแต่นั้นมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๖  กรรมการองค์การสวนสัตว์ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อมาเป็น  “สวนสัตว์ขอนแก่น”  พร้อมทั้งให้สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดบริการเก็บค่าบัตรผ่านประตู ในวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ และทำบุญทอดผ้าป่าอาหารสัตว์ รายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนอาหารสัตว์ป่าองค์การสวนสัตว์ โดยมีนายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติไปร่วมงาน 

ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ออกเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนการศึกษา(E-ducation Zone)  ส่วนสันทนาการและการเรียนรู้  และส่วนจัดแสดงสัตว์(Zoo Zone) โดยพื้นที่การศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษา ทางด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายาก เป็นศูนย์วิจัย เพาะเลี้ยง และเป็นการท่องเที่ยวแบบอัธยาศัย กับแนวคิดที่สำคัญของการเป็นป่าชุมชนตามความคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มนุษย์และป่าสามารถมีชีวิตอยู่อย่างกลมกลืน และมีส่วนร่วม เป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจการท่องเที่ยว การจ้างงานในท้องถิ่น และเช่นเดียวกับการขยายโอกาสให้ความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในภูมิภาคอีสานตอนบน ของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี  รวมทั้งกิจกรรมเสริมอื่นๆ ได้แก่ การเดินศึกษาป่าธรรมชาติ โครงการนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์  โครงการแค้มป์ปิ้ง โครงการกิจกรรมค่ายลูกเสือและยุวกาชาด รวมถึงศูนย์สัมมนา ปัจจุบัน  สวนสัตว์ขอนแก่น  มีสัตว์ทั้งหมด ๑๐๑ ชนิด จำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๑๐ ตัว ประกอบไปด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก และสัตว์เลื้อยคลาน  และมีรูปแบบการท่องเที่ยวคือ นั่งรถออโต้แทรมชมสัตว์ รถกอล์ฟบริการ และเดินเที่ยวชมรอบสวนสัตว์

สวนสัตว์เขาสวนกวาง (8) สวนสัตว์เขาสวนกวาง (10)

เมื่อมาถึงทางเข้าสวนสัตว์ จะมีจุดซื้อบัตรเข้าชม โดยมีอัตราค่าเข้าชมดังนี้ (ในราคานี้เป็นราคารวมค่าเข้าชมสวนน้ำแล้ว แต่ไม่ได้รวมค่ารถบริการรถนำเที่ยว และค่าเช่าชุดว่ายน้ำ)
ผู้ใหญ่ 100 บาท
ชาวต่างชาติ (ผู้ใหญ่) 150 บาท
ชาวต่างชาติ (เด็ก) 70 บาท
เด็ก 20 บาท
เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร ฟรี
นักศึกษา (ในเครื่องแบบเท่านั้น) 50 บาท
ข้าราชการ (ในเครื่องแบบเท่านั้น) 50 บาท
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ,คนพิการ ฟรี
ภิกษุ สามเณร ฟรี
ค่าบัตรจอดรถบัส (6ล้อขึ้นไป) 60 บาท
ค่าบัตรจอดรถยนต์ 50 บาท
ค่าบัตรจอดรถจักรยานยนต์ 10 บาท

สวนสัตว์เขาสวนกวาง (12) สวนสัตว์เขาสวนกวาง (11)

ค่าบริการรถรถนำเที่ยวชมสวนสัตว์ขอนแก่น
มีบริการเช่ารถกอล์ฟ ชั่วโมงละ 300 บาท หรือจะใช้บริการรถนำเที่ยว ผู้ใหญ่ ราคาเพียง 25 บาท เด็ก 10 บาท จะมีรถนำเที่ยวออกทุกๆ 5-10 นาที โดยจะมีพี่ๆคนขับรถเป็นวิทยากรแนะนำนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถลงเดินเท้าเพื่อเข้าชมสัตว์อย่างใกล้ชิด และถ่ายรูปกับเจ้าสัตว์ทั้งหลายได้ และสามารถขึ้นรถนำเที่ยวคันต่อไปได้ที่จุดจอดรถ

ทางสวนสัตว์มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย ได้แก่
1. Feeding  แมวน้ำ ชื่นชมความน่ารักจากการแสดงของเจ้าแมวน้ำแสนรู้ขนปุกปุย

2. ขี่ม้า
3. ป้อนอาหารแรดขาวอย่างใกล้ชิด
4. Feeding ตกเสือและสิงโต นักท่องเที่ยวสามารถชมการให้อาหารสัตว์นักล่า เช่น สิงโตขาว สิงโตแอฟริกา เสือโคร่งขาว และเสือโคร่ง
5. ทำบุญให้อาหารสัตว์ป่าที่ส่วนจัดแสดงทุ่งแสนกวาง
สำหรับรอบการแสดง ติดตามได้ใน www.khonkaenzoo.com

สวนสัตว์เขาสวนกวาง (28)

และอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือ การประกวดตั้งชื่อลูกเสือขาวเพศผู้ ติดตามกติกาได้ที่ ประกวดตั้งชื่อลูกเสือขาวเพศผู้ ใกล้หมดเขตแล้ว รีบๆกันหน่อยนะจ๊ะ

สวนสัตว์เขาสวนกวาง (65)

นอกจากจะชมสัตว์ทั้งหลายแล้ว ทางสวนสัตว์ยังมีสวนน้ำสวนสัตว์ขอนแก่น(ทะเลบนภู) Khon Kaen Warer Park ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้คลายร้อน ซึ่งจะอยู่ถัดจากพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์ขึ้นไป อัตราค่าบริการของส่วนน้ำจะรวมอยู่ในค่าเข้าชมสวนสัตว์ แต่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายเพิ่มในส่วนของค่าเช่าชุดว่ายน้ำ หรือถ้าใครมีชุดว่ายน้ำมาเอง ก็แค่เปลี่ยนชุดแล้วลงเล่นน้ำได้เลย ภายในสวนน้ำมีหอสไลเดอร์ที่ดีไซน์เป็นรูปทรงแท่ง สไลเดอร์รางตรง  สไลเดอร์แบบท่อที่คดเคี้ยวไป-มา เครื่องเล่นมากมาย และมีอาหารให้บริการ บรรยาการศที่นี่ดีม๊ากขอบอกๆ เนื่องจากตั้งอยู่บนภูเขา เรียกได้ว่า เป็นสวนน้ำที่สามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา และมีบรรยากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้

สวนสัตว์เขาสวนกวาง (64)

อีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของสวนสัตว์ขอนแก่นก็คือ Sky walk เป็นสะพานลอยฟ้าพาดผ่านส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา ที่มีทั้ง ยีราฟ นกกระจอกเทศ ม้าลาย และอูฐ ซึ่งเป็นสะพานลอยฟ้าที่ทั้งสูง สวย และเสียวทีเดียวเชียวหละ เพราะนอกจากจะมีความสูงมากแล้ว ยังมีบรรยากาศที่สวยงาม สารมารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ไกลสุดลูกหูลูกตา และที่เสียวคือพื้นของสะพานลอยฟ้าบางช่วงเป็นกระจกใสและตะแกรงเหล็ก สามารถมองเห็นพื้นข้างล่างได้ชัดแจ๋ว สำหรับใครที่ชอบความท้าทายละก็…ต้องไปลองกันให้ได้นะจ๊ะ

สวนสัตว์เขาสวนกวาง (53)

และอีกหนึ่งบริการที่สวนสัตว์ขอนแก่นมีให้บริการก็คือ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ทางสวนสัตว์มีกิจกรรมเพื่อน้องๆ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน และสำหรับประชาชนทั่วไป จัดทำกิจกรรมนันทนาการ อบรม ทัศนศึกษา และให้ความรู้ อีกทั้งยังมีโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ซึ่งทางสวนสัตว์ขอนแก่นได้ร่วมมือกับสำนักงานทรัพยน์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดรัฐบาล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มูลนิธิต่างๆ และเยาวชนที่ด้อยโอกาส ได้มาทัศนศึกษานอกสถานที่ ในรูปแบบมาเช้า-เย็นกลับ ซึ่งทางสวนสัตว์ขอนแก่นได้รับยกย่องจากสภาการศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สวนสัตว์เขาสวนกวาง (49)

สวนสัตว์เขาสวนกวาง (50)

นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมสัมมนาไว้รองรับหน่วยงาน เพื่อจัดกิจกรรมประชุม และอบรม ค่าบริการ 3,000 บาท/วัน และมีห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนแบบแคมป์ปิ้ง บรรยากาศดี สไตล์รีสอร์ท ห้องพักสะอาด เครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน มีทั้งบ้านตอไม้ และบ้านแฝด สำหรับ 2 คน ในราคา 700 บาท และบ้านขอนไม้ สำหรับ 6 คน ในราคา 1,200 บาท สำหรับ 12 คน ราคา 2,400 บาท และขนาด 24 คน ราคาเพียง 4,800 บาท ซึ่งใน 1 ขอนไม้ จะจุคนได้กว่า 180 คนเลยทีเดียว (บ้านขอนไม้ ราคาเฉลี่ย นักเรียนคนละ 100 บาท ประชาชนทั่วไป คนละ 200 บาท)

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมสวนสัตว์ขอนแก่น ทางสวนสัตว์เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์  043-040145, 086-4594192 แฟกซ์ 043-040145 หรือ www.khonkaenzoo.com หรือทาง Facebook fanpage : สวนสัตว์ขอนแก่น khonkaen zoo ติดต่อจองที่พัก หรือกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ที่ งานส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่น โทร.086-455-6340 E-mail : [email protected]


เพลิดเพลินกับความน่ารักของสัตว์นานาชนิด สุดสนุกกับสวนน้ำ และสะพานลอยฟ้า ณ “สวนสัตว์ขอนแก่น”