หลายคนเข้าใจว่าการใช้น้ำเกลือล้างผัก ผลไม้ จะทำให้ผัก ผลไม้นั้นสะอาด สามารถชำระล้างสารพิษตกค้างได้ แต่จริงๆแล้ว เกลือเป็นโซเดียมคลอไรด์ มันจะไปเคลือบผิวผัก ผลไม้ ทำให้สารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง เชื้อรา เชื้อแบคทีเรียต่างๆนั้น ยังคงตกค้างอยู่ งั้นเรามาดูกันค่ะว่า วิธีล้างผัก ผลไม้ให้สะอาด มีอะไรบ้าง

ล้างผัก 2

Zappnuar Story : วิธีล้างผัก ผลไม้ให้สะอาด