เคล็ด(ไม่)ลับ การเลือกซื้อน้ำปลา(fish sauce)

น้ำปลา

น้ำปลา จัดเป็นเครื่องปรุงรสยอดนิยมของอาหารไทย ซึ่งน้ำปลามีทั้งน้ำปลาดีและไม่ดี การเลือกน้ำปลาแท้หรือไม่แท้ ก็มีหลักในการพิจารณาเลือกซื้อ และต้องมีความรู้อยู่บ้างพอสมควร น้ำปลาราคาถูก ส่วนมากใส่ยากันบูด (โซเดียมเบนโซเอต) และสี นอกจากนั้นยังมีสิ่งให้ความหวาน ซึ่งเป็นภัยต่อผู้บริโภค การเลือกซื้อน้ำปลา มีหลักในการสังเกตดังนี้

⚡1. ราคาน้ำปลาดีมีคุณภาพมาตรฐาน น้ำปลาที่ดีควรมีราคาพอสมควร ไม่ถูกเกินไปจนผิดสังเกต

⚡2. น้ำปลาที่ไม่ได้ทำจากการหมักปลา จะเสียง่ายและเป็นฟอง ดังนั้นน้ำปลาเหล่านี้จะไม่วางขายโดยทั่วไป จะเรขายตามรถกระบะ ในราคาที่ถูกมากเป็นพิเศษ

⚡3. น้ำปลาที่แท้ ต้องมีสี กลิ่น รสของน้ำปลาอย่างแท้จริง และต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน และสิ่งสกปรกปะปนอยู่ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

⚡4. ฉลากน้ำปลา ควรเลือกซื้อที่ผลิตและยี่ห้อน่าเชื่อถือ น้ำปลาชั้นเลวจะมีแต่ยี่ห้อ ไม่บอกชื่อโรงงานที่ผลิต และสถานที่ตั้งของโรงงานที่ผลิต หรือฉลากมักอาจฉีกขาด สกปรก ดังเช่นน้ำปลาเร่ขาย เพราะพวกคนขายรับขวดเก่าเอาไปล้าง แล้วกรอกน้ำปลาใส่ใหม่ โดยใช้ฉลากเก่า

⚡5. น้ำปลาแท้ คือ น้ำปลาที่ได้จากการหมักปลากับเกลือ หรือกากปลาที่เหลือจากการหมักครั้งแรก กับน้ำเกลือตามกรรมวิธีทำน้ำปลาเท่านั้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก thaifooddb.com และภาพจาก udoncity.dungbhumi.com

Zappnuar Story : เคล็ด(ไม่)ลับ การเลือกซื้อน้ำปลา