แถลงการณ์

 7 ก.ย.58 สำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 15 ความว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรับการตรวจและรักษา ตามคำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ในระหว่างที่ประทับอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระเสมหะ และมีพระปรอท (ไข้) ต่ำๆ เป็นครั้งคราว อัตรตาการเต้นของพระหทัยเป็นปรกติ ซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบมาเป็นระยะๆ แล้วนั้น

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรอท (ไข้) สูง ร่วมกับพระอาการพระวรกายหนาวสั่น ความดันพระโลหิตลดลง การหายพระทัยเร็วขึ้น และอัตราการเต้นของพระหทัยเร็วขึ้น มีพระเสมหะมาก ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสพระโลหิตลดลง ผลการตรวจพระโลหิตปรากฎว่า มีลักษณะติดเชื้อ ผลการตรวจเอกซเรย์พระอุระ (อก) พบว่ามีการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ข้างขวา คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการตรวจด้วยการส่องกล้องดูภายในหลอดพระวาโย (หลอดลม) พบมีการอักเสบของผนังหลอดพระวาโย (หลอดลม) ข้างขวาและข้างซ้ายบางส่วน ผลการตรวจย้อมและเพาะเชื้อพระเสมหะพบมีการติดเชื้อแบคทีเรีย คณะแพทย์ฯ จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะและน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิต และได้ถวายออกซิเจนผสมอากาศร่วมด้วย

วันนี้ (7 กันยายน 2558) อัตราการเต้นของพระหทัยเป็นปรกติ ผลการตรวจพระหทัยด้วยเครื่องมือตรวจคลื่นไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม อัตราการหายพระทัยยังมีเร็วบ้างเป็นครั้งคราว ความดันพระโลหิตเป็นปรกติ พระปรอท (ไข้) ลดลงเกือบเป็นปรกติ บรรทมได้ดี คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิต และถวายออกซิเจนผสมอากาศตามความจำเป็นต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก welovethaiking.com

Zappnuar story : แถลงการณ์จากสำนักพระราชวัง 7 กันยายน 2558