สวัสดีแฟน ๆ ชาว Zappnuar นะครับ กลับมาพบกันอีกแล้วกับ Zappnuar On Tour และเช่นเคย วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดขอนแก่น ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของจังหวัด จนถูกกล่าวถึงในคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นเป็นสิ่งแรก นั่นก็คือ “พระธาตุขามแก่น” ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวขอนแก่น เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักสถานที่แห่งนี้พร้อม ๆ กันเลยครับ

พระธาตุขามแก่น (17)

พระธาตุขามแก่นเป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น องค์พระธาตุขามแก่น ประดิษฐานอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นไปตามถนนขอนแก่น – ยางตลาด เลี้ยวซ้ายบ้านพรหมนิมิตร อ.เมืองขอนแก่นประมาณ 15 กม. เป็นเจดีย์ที่รู้จักกันดีในภาคอีสาน ไม่ปรากฏอายุการสร้างที่แน่นอน

พระธาตุขามแก่น (11)

ประวัติโดยย่อของพระธาตุขามแก่น ::

นับตั้งแต่การเสด็จดับขันธปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมสารีริกธาตุได้ถูกนำไปประดิษฐานในที่ต่าง ๆ หนึ่งในพระบรมสารีริกธาตุเหล่านั้น คือ พระอังคารธาตุ (ฝุ่น) ซึ่งพระยาหลังเขียวโมริยกษัตริย์ได้นำไปประดิษบานไว้ที่ประเทศกัมพูชา แต่เมื่อทราบว่า พระมหากัสสปะเถระเจ้า พร้อมด้วยพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ นำพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนอก) ไปประดิษฐานที่ภูกำพร้า (พระธาตุพนมในปัจจุบัน) พระยาหลังเขียวโมริยกษัตริย์และพระอรหันต์อื่น ๆ อีก ๙ องค์ จึงจะอัญเชิญพระอังคารธาตุไปบรรจุไว้ในพระธาตุพนมด้วย ขณะเดินทางได้พักแรมที่ดอนมะขามแห่งหนึ่ง โดยได้นำพระอังคารธาตุวางพักไว้บนตอมะขามใหญ่ที่ตายแล้วเหลือแต่แก่น ครั้นไปถึงปรากฎว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้ว จึงนำพระอังคารธาตุกลับเส้นทางเดิม เมื่อมาถึงดอนมะขามซึ่งเคยพักแรมเมื่อครั้งก่อน ได้เห็นต้นมะขามใหญ่ที่เหลือแต่แก่นกลับลุกขึ้นผลิดอก ออกผล แตกกิ่งก้านสาขา มีใบเขียวชะอุ่มเป็นที่อัศจรรย์ จึงได้ก่อสร้างพระธาตุครอบต้นมะขาม และบรรจุพระอังคารธาตุไว้ภายใน และให้ชื่อว่า “พระธาตุขามแก่น” ส่วนพระอรหันต์ทั้ง ๙ องค์ เมื่อดับขันธปรินิพพาน ชาวเมืองได้นำเอาอัฐิธาตุของพระองค์ท่านบรรจุไว้ในพระธาตุองค์เล็ก โดยเรียกธาตุองค์ใหญ่ว่า “ครูบาทั้งเก้าเจ้ามหาธาตุ” และพระธาตุองค์เล็กเรียกว่า “ครูบาทั้งแปด”

พระธาตุขามแก่น (8)

นอกเหนือจากบริเวรพระธาตุขามแก่นแล้ว ภายในบริเวณวัดเจติยภูมิ ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รูปปั้นปู่ศรีสุทโธพญานาค องค์พระประธานที่ประดิษฐานในอุโบสถ พระธาตุอรหันต์ องค์หลวงปู่ทวดจำลอง พระธาตุขามแก่นจำลอง รวมถึงวังมัจฉาที่สามารถให้อาหารปลาน้อยใหญ่มากมาย บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาธรรมะไปได้ในคราวเดียวกัน

พระธาตุขามแก่น (2)

พระธาตุขามแก่น (7)

พระธาตุขามแก่น (19)

เรียกได้ว่า “พระธาตุขามแก่น” นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่เมืองขอนแก่น เป็นจุดยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีความศักดิ์สิทธิ์คู่กับชาวอีสานอีกแห่งหนึ่ง ที่ควรแวะเวียนมาสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล การเดินทางมายังวัดเจติยภูมิหรือวัดพระธาตุขามแก่น สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 209 (ขอนแก่น-กาฬสินธุ์) ซึ่งห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 12 กิโลเมตร เมื่อข้ามลำน้ำพองแล้ว เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านโคกสีไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร หรืออีกเส้นทางหนึ่ง ไปตามถนนกสิกรทุ่งสร้าง-ค่ายศรีพัชรินทร์-บ้านโคกท่า ถึงสะพานข้ามแม่น้ำพอง เลี้ยวขวาจะเจอป้ายไปพระธาตุขามแก่นอีกประมาณ 10 กิโลเมตร

พระธาตุขามแก่น (20)

สักการะปูชนียสถาน ‘พระธาตุขามแก่น’ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวขอนแก่น ที่ ‘วัดเจติยภูมิ’