สวัสดีแฟน ๆ ชาว Zappnuar ทุกท่านนะครับ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ Zappnuar On Tour วันนี้จะขอพาแฟน ๆ ไปเยี่ยมชมสถานที่ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์สร้างอาชีพให้กับชุมชน จนโด่งดังทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ กับ “ศาลาไหมไทย” หรือ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี”

ศาลาไหมไทย (1)

ศาลาไหมไทย หรือ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี” ตั้งอยู่บริเวณวิทยาลัยการอาชีพ ขอนแก่น เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2535 เพื่อเป็นศูนย์สืบสาน พระราชปณิธาน งานศิลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสาน รวมทั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและขนบ ธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน

ศาลาไหมไทย (8)

ภายในอาคารจัดแสดงกรรมวิธีการ ผลิตตั้งแต่มัดย้อมจนถึงวิธีการทอ อุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับไหมและของเก่าแก่ควรอนุรักษ์ รวมถึงผ้าไหมมัดหมี่โบราณลวดลายต่างๆ ที่พิเศษ ที่สุดคือที่นี่จัดแสดงผ้าไหมมัดหมี่ที่แพงที่สุด ในโลกฝีมือชาวอ.ชนบท และเคยชนะการประกวดผ้าไหมของเอเชีย พร้อมทั้งได้รับพระราชทาน ถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ศาลาไหมไทย (4)

ศาลาไหมไทย (6)

การเดินทางมายัง ศาลาไหมไทย จากขอนแก่น ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น-โคราช) 44 กม. เลี้ยวขวาที่สี่แยก บ้านไผ่เข้าทางหลวงหมายเลข 229 ไปอีก 11 กม. ศาลาไหมไทยอยู่ทางซ้ายมือ (ตรงข้ามกับหนอง กองแก้ว หนองน้ำงดงามของอำเภอชนบท)

ศาลาไหมไทย (2)

ศาลาไหมไทยเปิดให้เข้าชมเวลา 09.00 น.-17.00 น. หยุดทุกวันพุธ โทร.043-286-218 โทรสาร 043-286-031

เยี่ยมชมความงดงามของศูนย์ศิลปาชีพด้านผ้าไหม โด่งดังไกลทั่วโลก ที่ ‘ศาลาไหมไทย’