Zappnuar Story : คนแบบไหน? ที่ยุงชอบกัด!!

Zappnuar Story : คนแบบไหน? ที่ยุงชอบกัด!!

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมเวลาที่เรานั่งอยู่กับ

Zappnuar Story : ไข้เลือดออก โ-ตรน่ากลัว บอกเลย!

Zappnuar Story : ไข้เลือดออก โ-ตรน่ากลัว บอกเลย!

จากข่าว ปอ ทฤษฎี ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก