พักผ่อนกับบรรยากาศของโรงแรมไก่และไข่แห่งเดียวในโลก ที่ ‘SF Biz Hotel’

พักผ่อนกับบรรยากาศของโรงแรมไก่และไข่แห่งเดียวในโลก ที่ ‘SF Biz Hotel’

ที่พักฉบับ Zappnuar วันนี้จะพาไปรู้จักกั

“แซ่บแน่ๆ แค่คุณมาที่นี่ ZaPPnuar.com”

“แซ่บแน่ๆ แค่คุณมาที่นี่ ZaPPnuar.com”

“มองหาที่กินที่เที่ยวทั่วทั้งเมืองขอนแก่