หอม หวาน เย็นชื่นใจ ที่ร้าน ‘บ้านคุณ เฉาก๊วยนมสด’

หอม หวาน เย็นชื่นใจ ที่ร้าน ‘บ้านคุณ เฉาก๊วยนมสด’

“บ้านคุณ เฉาก๊วยนมสด” เครื่อ