รถไฟความเร็วสูง

โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ที่มีแผนจะสร้างขึ้นในเร็วๆนี้ โดยเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมา สิ้นสุดโครงการบริเวณสถานีรถไฟหนองคาย ผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย มีระยะทางประมาณ 355 กิโลเมตร ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นจะมีสองสถานี คือ สถานีรถไฟบ้านไผ่ และสถานีรถไฟขอนแก่น เพื่อเพิ่มช่องทางการคมนาคมสู่ภาคอีสานและสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้แก่ ลาว เวียดนาม และในอนาคตอาจจะมีแผนเพิ่มเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศจีนอีกด้วย

ติดตามข้อมูลทั้งหมดได้ในวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จัดทำโดยกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง ทางจังหวัดขอนแก่นได้มีแผนสร้างอุโมงค์ทางลอด จุดที่ 2 ของเมืองขอนแก่น ณ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ขก.1027 แยก ทล.2 หนองไผ่ บ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง ซึ่งมีกำหนดการสร้างตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2558 – 20 พฤษภาคม 2560 

ทางลอดทางรถไฟ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก forum.khonkaenlink.info

Zappnuar Story : โครงการรถไฟรางคู่ขนาดทางมาตรฐาน เส้นทางภาคอีสานสู่ AEC

Comments