งดจ่ายน้ำ

งดจ่ายน้ำประปา

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในวันที่ 17,18 ธ.ค.58(โซนในเมือง) โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น-ชั้นพิเศษ

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 17 และในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. (ใช้เวลา 3 ชั่วโมงโดยประมาณ) กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่โรงสูบน้ำแรงดันสูงโรงที่ 4 และ 5 ที่ สถานีผลิตน้ำบ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง กับระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม (SCADA) จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ทั้งนี้จะส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อน หรือไม่ไหล ในบริเวณตัวเมืองเขตเทศบาลนครขอนแก่น จึงใคร่ขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้รับทราบเพื่อทำการสำรองน้ำไว้ใช้ล่วงหน้าต่อไป หากการดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จะได้ดำเนินการสูบจ่ายน้ำคืนสภาพปกติโดยทันที   ทั้งนี้กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-224 022, 228 313, 221 218 ต่อ 124 หรือ Call Center 1662 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอขอบคุณขอมูลจาก forum.khonkaenlink.info

Zappnuar Story : ขอนแก่น งดจ่ายน้ำประปา 17,18 ธ.ค. 58

Comments