ชื่นชมความงดงามของศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวขอนแก่น ที่ ‘วัดหนองแวงพระอารามหลวง’

ชื่นชมความงดงามของศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวขอนแก่น ที่ ‘วัดหนองแวงพระอารามหลวง’

Zappnuar On Tour วันนี้จะพาแฟน ๆ ชาวแซบน

สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติใจกลางเมืองขอนแก่น กับสถานที่พักผ่อนยอดนิยม ที่ ‘บึงแก่นนคร’

สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติใจกลางเมืองขอนแก่น กับสถานที่พักผ่อนยอดนิยม ที่ ‘บึงแก่นนคร’

สวัสดีแฟนๆชาว Zappnuar นะคะวันนี้ Zapnua

พักผ่อนตากอากาศสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ ที่ ‘เขื่อนอุบลรัตน์’

พักผ่อนตากอากาศสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ ที่ ‘เขื่อนอุบลรัตน์’

สวัสดีแฟนๆชาว Zappnuar นะคะวันนี้ Zappnu