สีฐานเฟสติวัล

ขอเชิญทุกท่านเชิญชมงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของชาวอีสาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมา บูชาน้ำ” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมชมและเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ/เครื่องสักการะ/ตุง/โคม/ผ้าพระเวส, ขบวนแห่โคมนานาชาติ, ขบวนแห่กระทงประกวดโดยใช้เกวียน, การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง, การประกวดการปรุงอาหารอีสาน, การประกวดฟ้อนลำแคน (การประกวดวงดนตรีโปงลาง ระดับมัธยมศึกษา), การประกวดภาพถ่ายงานบุญ (สีฐาน มข. เฟสติวัล), การประกวดนางนพมาศ, การแสดงดนตรี ลูกทุ่งสองฝั่งโขง (ไทย-ลาว) เน้นเพลงเกี่ยวกับน้ำโขง/แม่น้ำ/สายน้ำ, การแสดงหมอลำ และศิลปะพื้นบ้าน, การแสดงนิทรรศการ ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ กิจกรรมบูชาพระไม้(หลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข.), พิธีทำบุญ/ตักบาตร “ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีล วันพระ” พร้อมทั้งการละเล่นพื้นบานของไทย-ไทอีสาน อีกมากมาย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.facebook.com/SithanKKUFestival

Zappnuar Story : เชิญเที่ยวงาน สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ”

Comments